Đại Hội Chi Bộ Hiệp hội SX&KD Thuốc Thú y Việt Nam

Ngày 22 tháng 02 năm 2020  Chi Bộ của HHSX& KD Thuốc Thú y Việt Nam đã tổ chức Đại Hội Chi Bộ của HHSX& KD Thuốc Thú y Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hội Thú y Việt Nam.     

Đại hội có mặt đầy đủ đảng viên trừ một vài đồng chí vắng mặt do tuổi cao sức yếu và lý do đặc biệt. Đến dự cuộc họp còn có các khách quý: Đồng chí Quận ủy Quận Đống Đa, Bí thư Phường Khâm Thiên, Chủ tịch HHSX&KD Thuốc Thú y  VN, Chủ tịch HH Thú y Hà Nội và các đại biểu của các tổ chức trực thuộc Hiệp Hội.

Chi Bộ của HHSX& KD Thuốc Thú y Việt Nam.

Sau khi nghe Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ trình bày trước Đại hội. Tổng kết nhiệm kỳ qua, có các ý kiển bổ sung như sau:

– Báo cáo chú trọng nhiều về công tác Đảng, công tác tư tưởng nhưng cần nêu được các kết quả cụ thể, chi tiết hơn.

– Công tác phát triển Đảng viên, quan tâm phát triển Đảng viên mới từ cơ sở, đơn vị của Hiệp Hội.

– Xây dựng quy chế phối hợp giữa chi bộ và hiêp hội để đẩy mạnh công tác phát triển hiệp hội ngày càng lớn mạnh.

– Công tác tư tưởng, bồi dưỡng chính trị, trong báo cáo nên tỷ lệ đi học tập, quán triệt Nghị quyết là 90% . Cần phải phấn đấu 100%.

Đại Hội Chi Bộ của HHSX& KD Thuốc Thú y Việt Nam 22/2/2020.

Đại hội đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Với số phiếu tuyệt đối Hội nghị đã tin tưởng bầu ra

Bí thư chi bộ là: Đồng chí Hoàng Văn Hoan

Phó Bí thư chi bộ là: Đồng chí Phạm Sơn Hổ

Đại Hội đã thông qua Nghị quyết đại Hội.

Đại hội đã thành công tốt đẹp!

Huyền Anh.

Leave a Reply