NGHỊ QUYẾT Đại hội Chi bộ Hiệp Hội nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Hiệp hội Sản xuất & KD Thuốc Thú y Việt Nam được tiến hành ngày 23 tháng 2 năm 2020. Dự Đại Hội gồm có 17 đại biểu và 14 đảng viên của chi bộ.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng Báo cáo chính trị của Chi ủy chi bộ trình Đại hội, bầu Ban Chấp hành (nhiệm kỳ 2020-2022) và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu  bộ Khối doanh nghuệp quận Đống Đa lần thứ II(nhiệm kỳ 2020-2025).

Link download bản PDF: http://bit.ly/3a40JZu

Leave a Reply