Những thành công của Hội thảo “Phản biện thông tư Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”

Hội thảo”Phản biện thông tư Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” được tổ chức ngày 21/11/2019 tại Hà Nội thành công tốt đẹp. trong sự thành công này không thể không nhắc đến Bác Sỹ Hoàng Triều Chủ tịch HH SX&KD Thuốc Thú y Việt Nam.

Cùng với thời gian sống và gắn bó với nghiệp, gắn mình với lợi ích của một người bao nhiêu năm trong ngành, ông luôn mong muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thuộc hiệp hội để đưa ra được ý tưởng về Quy định  công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ông đã bàn bạc với các vị Ban lãnh đạo của Hiệp Hội và các đồng nghiệp. Ông đã đưa ra kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho Hội thảo gửi công văn đến từng doanh nghiệp thuộc Hiệp Hội lấy ý kiến và được sự nhất trí ủng hộ của đa số các doanh nghiệp.

BS Hoàng Triều – Chủ tịch HH XSKD Thuốc Thú Y.

Ý tưởng của ông không những giúp cho các doanh nghiệp không bị những trói buộc bởi những nguyên tắc, trình tự thủ tục, hồ sơ công bố hợp quy thì quy trình công bố hợp quy này trùng lặp việc đăng ký lưu hành sản phẩm. Rồi việc in dấu hợp quy cũng gây ra những tổn thất về kinh tế cho doanh nghiệp, gây trở ngại cho doanh nghiệp trong xuất, nhập khẩu. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, Chính phủ đang có chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, ngày 24/04/2019 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ cũng đã có quyết định” về việc ban hành Kế hoạch hành động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ”. Trong đó ở phần B2. Mục 17:”Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên nghành không cần thiết; không lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, Việc quy định thủ tục công bố hợp quy sẽ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, trái ngược lại với chủ trương của Nhà nước. Cũng còn phải chờ sự phản hồi từ phía các ban nghành, nhưng chúng ta hy vọng có những người luôn hy sinh hết mình vì lợi ích của ngành thì nhất định sẽ có được sự những gì chúng ta mong đợi.

Hội thảo thành công là nhờ sự đóng góp của cả một tập thể đoàn kết của Hiệp Hội sản xuất và Kinh doanh thuốc Thú y do Bs. Hoàng Triều làm Chủ tịch. Đóng góp của Hiệp Hội SXKD thuốc Thú y và của Bs. Hoàng Triều cho Hội thảo lần này nói riêng cũng như ngành Thú y Việt Nam là rất lớn.

Huyền Anh.

Leave a Reply