Category: Thủ tục HC

Thủ tục HC Thuốc thú y (Phần 1)

BNN-287898 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin Download BNN-288048 27/06/2019 Gia hạn Giấy …

Vệ sinh Thú Y – An toàn thực phẩm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 03/11/2016 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Cấp, cấp lại …

Thủ tục hành nghề thú y

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản BNN-287863 27/06/2019 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (gồm sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất …