Tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp có mặt tại buổi Hội thảo “Hợp chuẩn Hợp Quy”.

  1. Theo thông tư số: 02/2017/TT-BKHCN ngày 31tháng 03 năm 2017 của Bộ Khoa học Công nghệ sửa đổi, bổ sung Điều 12, Điều 13, Điều 14 của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học Công nghệ về nguyên tắc, trình tự thủ tục, hồ sơ công bố hợp quy thì quy trình công bố hợp quy này trùng lặp việc đăng ký lưu hành sản phẩm.

Với mỗi sản phẩm đăng ký lưu hành mới, Cục Thú Y đã có những bước kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, có công thức gốc được Hội đồng khoa học bao gồm các chuyên gia đầu ngành thú y tiến hành họp và đánh giá chất lượng sản phẩm dựa trên các kết quả nghiên cứu và kết quả của các phòng thử nghiệm được chỉ định. Việc công bố hợp quy khiến doanh nghiệp phải thực hiện lại một lần nữa, trùng lặp việc kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa là điều không cần thiết.

Hội thảo “Phản biện thông tư Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”.

  1. Theo khoản 2. Điều 4 Thông tư số: 05/VBHN-BKHCN ngày 28/08/2017 công bố về hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp về tiêu chuân, quy chuẩn kỹ thuật quy định về dấu hợp quy.

Nếu thực hiện in dấu hợp quy theo quy định này sẽ gây tổn thất về kinh tế vô cùng lớn cho Doanh nghiệp, bởi vì:

+ Với sản phẩm sản xuất trong nước: Việc in dấu hợp quy theo quy định khiến doanh nghiệp phải hủy bỏ tất cả bao bì nhãn mác cũ, in lại nhãn mác mới có dấu hợp quy. Chi phí thay đổi trục lô, nhãn mác rất cao, trong khi tất cả bao bì đã được in số đăng ký riêng cho từng sản phẩm, nhằm đảm bảo chắc chắn các doanh nghiệp đã tuân thủ quy trình đăng ký và đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

+ Với các sản phẩm nhập khẩu: đã được cấp dấu chứng nhận lưu hành nhưng khi nhập khẩu theo quy định, phải dán theo dấu hợp quy hoặc yêu cầu nhà cung cấp in thêm dấu hợp quy cho riêng thị trường Việt Nam là điều không thể.

2.1. Các sản phẩm trong nước xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới thì tiêu chuẩn GMP là tiêu chuẩn được công nhận và các nước nhập khẩu cũng chưa có nước nào yêu cầu phải có chứng nhận hợp quy sản phẩm.

2.2. Các sản phẩm thuốc thú y nhập khẩu của các nước khác trên thế giới, cũng chưa thấy công ty nào có in dấu hợp quy trên nhãn.

2.3. Cũng theo thông tư số:28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ thì hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy là 3 năm cùng với tầm suất đánh giá giám sát ít nhất 12 tháng/lần, trong khi hiệu lực giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm là 5 năm, điều đó có nghĩa là trong khi sản phẩm còn thời hạn lưu hành thì doanh nghiệp phải thực hiện lại một lần nữa thủ tục công bố hợp quy, đó là một điểm bất cập và mâu thuẫn gây khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp.

2.4. Hàng năm các cơ quan quản lý như Chi cục Chăn nuôi và Thú y  Sở NN&PTNT, Đội Quản lý Thị trường, Đội kiểm tra liên nghành các tỉnh… vẫn thường xuyên lấy mẫu kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm khi lưu thông trên thị trường. Nếu có vi phạm sẽ xử lý theo chế tài của Nhà nước.

2.5. Việc công bố hợp qui cũng làm phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp, lãng phí thời gian, nguồn lực của doanh nghiệp và Nhà nước, đồng thời dẫn đến chi phí, giá thành cho sản phẩm sẽ tăng cao và đặc biệt việc tăng chi phí dẫn đến tăng giá thành sản phầm sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến người chăn nuôi trong nước.

2.6. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, Chính phủ đang có chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, ngày 24/04/2019 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ cũng đã có quyết định” về việc ban hành Kế hoạch hành động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ”. Trong đó ở phần B2. Mục 17:”Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên nghành không cần thiết; không lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, Việc quy định thủ tục công bố hợp quy sẽ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, trái ngược lại với chủ trương của Nhà nước.

Đại diện các doanh nghiệp tại hội thảo.

Đặc biệt là ý kiến của Anh Nguyễn Minh Đức, Đại diện cho Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) cho biết:”Đúng là đối với lĩnh vực thuốc thú y đang bị chồng chéo trong việc quản lý. Thông thường Nhà nước đang có 3 công cụ chính để quản lý chất lượng hàng hóa đó là: Quản lý về điều kiện kinh doanh, quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật, quản lý bằng đăng ký lưu hành. Nhưng trong nghành Thú y hiện nay lại đang bị quản lý bởi cả ba quy định này. Đối với các lĩnh vực khác thì cơ quan quản lý chỉ sử dụng 1 hoặc 2 công cụ thô. VD như thuốc dành cho người là lĩnh vực cần phải đảm bảo chất lượng tốt nhất vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Nhưng Bộ Y tế chỉ quản lý bằng điều kiện kinh doanh và đăng ký lưu hành (bởi vì đăng ký lưu hành là tiêu chuẩn còn cao hơn rất nhiều so với quy chuẩn kỹ thuật). Hoặc trong lĩnh vực phân bón có một số loại thì quản lý bằng đăng ký lưu hành và một số loại thì quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật. Rất hiếm có trường hợp mà quản lý bằng cả đăng ký lưu hành và quy chuẩn kỹ thuật nhưng bên thú y quản lý bằng cả hai công cụ này đang chồng chéo nhau vì đăng ký lưu hành đã phải đảm bảo sản phẩm đó đạt chất lượng rồi, ngược lại phải đăng ký hợp quy để đảm bảo sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, thì đang có sự trùng lặp không cần thiết.

Sau khi thảo luận giữa các doanh nghiệp với các nội dung trên. Hội nghị cùng thống nhất với các nội dung sau đây:

+ Thuốc Thú y là ngành sản xuất có điều kiện được sản xuất theo Tiêu chuẩn GMP, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn GLP và bảo quản theo tiêu chuẩn GSP.

+ Trong tiêu chuẩn GMP đã bao gồm cả tiêu chuẩn hợp quy, hợp chuẩn.

+ Nghành Dược y tế cũng đang quản lý các sản phẩm theo GMP chưa thấy có quản lý theo tiêu chuẩn hợp quy đối với những doanh nghiệp đã có tiêu chuẩn GMP

+ Các sản phẩm trong nghành thú y được sản xuất các nước trên thế giới khi nhập khẩu vào Việt nam, chưa thấy có sản phẩm nào có đóng dấu hợp quy, hợp chuẩn…

+ Các sản phẩm thuốc thú y được sản xuất tại Việt Nam khi xuất khẩu đi các nước trên thị trường thế giới, không có nước nào yêu cầu phải có dấu hợp quy mà chỉ yêu cầu doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP.

Vì các lý do trên, nên việc công bố hợp quy các sản phẩm thuốc thú y theo thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN là việc làm không cần thiết. Các doanh nghiệp cùng thống nhất kiến nghị với Bộ NN&PTNT và Bộ KHCN miễn trừ hợp quy đối với các sản phẩm thuốc thú y…

Leave a Reply