Vệ sinh Thú Y – An toàn thực phẩm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 03/11/2016 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 03/11/2016 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thủ tục hành chính thuộc phòng Thú y Cộng đồng. 03/11/2016 Thủ tục hành chính thuộc phòng Thú y Cộng đồng.

Leave a Reply